Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Деница Иванова

Деница Иванова

Деница Красимирова Иванова


Образование:
бакалавър „Стопанско управление“ – РУ Ангел Кънчев
магистър „Европеистика и публична администрация“ BRIE(Bulgarian-Romanian Interuniversity Europa Center)

Професия:
Мениджър

Избрана от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Член на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Участие в комисии:
Комунални дейности,транспорт и безопасност на движението
Териториално устройство и строителство
Взаимодействие с гражданското общество

В смесени комисии:
Комисия по закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

В общи събрания:
„ВиК“ ООД
„Нова Деница“ АД

Телефон за връзка:
0888909162

e-mail: 
denitsa.ivanova01@gmail.com