Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Деян Недков

Деян Недков

Трите имена: Деян Иванов Недков

Общински съветник от коалиция: Съюз на свободните демократи

Дата на раждане: 29 април 1981 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Териториално устройство и строителство;
  • Комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Активна жилищна политика