Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дилян Саманджиев

Дилян Саманджиев

Дилян Пламенов Саманджиев

Образование:
У,,Майор Атанас Узунов“ – Русе ,Икономика и мениджмънт на спорта – 2001/2005;
СУ,,Майор Атанас Узунов“ – Русе, Спортен мениджмънт -2005/2006;
РУ,,Ангел Кънчев“,Български език и литература и история – 2014/2018 (завършил семестриално).

Други:
Научна лаборатория,,Йордан Вълчев“, стипендиант – 2016/2018
Участник на научна конференция на тема: „100 години от Първата световна война“ в Русе през 2015 г.
Участник на научна конференция ,,Арнаудови четения“ 2018 г. гр.Русе, РУ.
Публикуване в научния сборник в чест на Акад. М. Арнаудов т. 10 юбилеен, стр.487. 2018 г. гр. Русе, РУ.
Certificat de Qualification Professionnelle Aget de prevention et de securite №140619144340 (ISFAM)
Certificat de sauveteur secouriste(SST) №408cc987800288f6 (ISFAM)

Избран от ПП „Възраждане“

Член на Местна коалиция „БСП за България“ (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Участие в комисии:
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисия по младежта и спорта
Комисия по образование, наука и иновации

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Участие в дружества:
ВиК – Русе
ОЗК Арена Русе

Телефон за връзка:e-mail:
dilqnsamandjiev@abv.bg