Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

д-р Росица Кръстева

д-р Росица Кръстева

Трите имена: Росица Ганчева Кръстева

Общински съветник от коалиция: ПП ГЕРБ

Дата на раждане: 26 декември 1972 г.

Месторождение: гр. Павликени

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия за Взаимодействие с гражданското общество;
  • Комисия по Екология

Приемно време: 

Приоритети в работата през настоящия мандат: