Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Екатерина Иванова

Екатерина Петрова Иванова

Екатерина Петрова Иванова

Образование:
право в Русенски университет „Ангел Кънчев“
педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Професия:
Директор на ДГ“Снежанка“

Избрана от ПП ГЕРБ

Член на ПП ГЕРБ

Участие в комисии:
Комисия по законност, обществен ред и сигурност
Здравеопазване и социална политика
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Участие в други комисии:
Комисия по Наредба №21

Телефон за връзка:
0896658848

e-mail:
bezova1@abv.bg