Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Елеонора Николова

Елеонора Николова

Елеонора Николаева Николова

Oбразование:
висше

Професия:
юрист, адвокат

Избрана от Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

Член на Местна коалиция Съюз на Демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

Участие в комисии:
Комисия по законност, обществен ред и сигурност – председател на комисията
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе

Участва в Общото събрание на Булстрат Арена Русе

Телефон за връзка:
0886408844

е-mail:
nikolova.eleonora@abv.bg