Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Елисавета Досева

Елисавета Досева

Трите имена: Елисавета Донева Досева

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 28 юни 1958 г.

Месторождение: с. Тръстеник, Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Териториално устройство и строителство;
  • Комисия по Култура и религиозни въпроси;
  • Комисия по Младежта и спорта

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Спорт и младежки дейности