Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Елисавета Досева

Елисавета Донева Досева

Елисавета Донева Досева

Образование:
Специалност автомобилен инженер към РУ „Ангел Кънчев“
Национална спортна академия – специалност треньор по стрелба

Професия:
Учител

Избрана от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Член на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Елисавета Досева е доброволец към ДЕРБАК БЧК – Русе

Участие в комисии:
Комисия по екология
Комисия по младежта и спорта

Телефон за връзка:
0889713965

e-mail:
e.doseva@souee.bg