Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Емил Денков

Емил Денков

Трите имена: Емил Денков Денков

Общински съветник от коалиция: Съюз на свободните демократи

Дата на раждане: 4 декември 1980 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Пътна безопасност и транспорт