Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Иво Пазарджиев

Иво Пазарджиев

Трите имена: Иво Колев Пазарджиев

Общински съветник от коалиция: ВМРО – БНД

Дата на раждане: 4 ноември 1986 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше юридическо, специалност „Право“

Мандати като общински съветник: 2015 – 2019 г., 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Младежта и спорта;
  • Комисия по Законност, обществен ред и сигурност;
  • Комисия по Закона за противодействие на корупцията

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: