Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Кристиян Иванов

Кристиян Георгиев Иванов

Кристиян Георгиев Иванов

Образование:

Февруари 2014 г. BEC,Sofia,Bulgaria Ендоваскуларна терапия
Април 2014 г. EURO CTO CLUB, Sofia,Bulgaria Интервенционална кардиология
Май 2014 г. Leuven,Belgium Hands – on peripheral vascular workshop Ендоваскуларна терапия
Септември 2014 г. Glasgow UK CIRSE Ендоваскуларна терапия и емболизация
Ноември 2014 г. Magdeburg Germany
Февруари 2015 г. LINC Leipzig,Germany Ендоваскуларна терапия и емболизация

Придобити квалификации:

Май 2017г.
ВСУ Черноризец Храбър
Здравен мениджмънт

Януари 2017г.
МУ Варна
Придобита специалност по Кардиология
№ 3759

Май 2013,Paris,France
PCR
Интервенционална кардиология

Май 2012,Barcelona,Spain
Интервенционална кардиология

Април 2011,Belgrade,Serbia
EBAC
Интервенционална кардиология

Октомври 2010,Thessaloniki,Greece
EURO CTO CLUB
Интервенционална кардиология

Февруари 2010 г
Призната профеционална квалификация по инвазивна кардиология
МУ София.Свидетелство Серия ПК N 0001/17.02.2010 г

Май 2004 г
НКБ гр София
Индивидуално обучение по инвазивна кардиология

Май 2003 г
СБАЛК „ Света Екатерина „ София
Индивидуално обучение по инвазивна кардиология

Юни 1998 г
Придобита специалност по Вътрешни болести
Серия АС N 004859/01.06.1998 г

1994 г
Сертификат Спешна кардиологична помощ
Болница „Света Екатерина“,София
Болница „Спероу“,Лансинг,Мичиган

Август 1993 г
Кардиохирургия „Света Екатерина“,София
Реанимация и интензивна терапия на ССС заболявания

Февруари – Май 1993 г
Университетска болница Монс,Белгия
Специализация Вътрешни болести

1992 г
ВМА гр.София
Интензивна терапия на Вътрешните болести

1991 г
МУ Варна Диплома за висше образование
Серия А 88 N 001571


Избран от ПП ГЕРБ

Член на ПП ГЕРБ


Участие в комисии:
Комисия по здравеопазване и социална политика
Комисия по Етика