Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Милен Боев

Милен Боев

Трите имена: Милен Иванов Боев

Общински съветник от коалиция: ПП „Възраждане“

Дата на раждане: 27 април 1976 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: Магистър по Приложна психология

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация;
  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия по Етика;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Изкарване на анонимност на хора в нужда, хора със специални потребности