Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Николай Чанев

Николай Чанев

Трите имена: Николай Василев Чанев

Общински съветник от коалиция: Има такъв народ

Дата на раждане: 22 март 1965 г.

Месторождение: гр. Елена, обл. Велико Търново

Образование: Висше икономическо, висше юридическо

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм;
  • Комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм; комунални дейности, транспорт и безопасност на движението