Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нора Стоянова

Нора Стоянова

Трите имена: Нора Десиславова Стоянова

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 3 октомври 1994 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: магистър „Финанси. Банково дело“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, докторант „Политическа икономика“ – РУ „Ангел Кънчев“

Мандати като общински съветник: 2019 – 2023 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Бюджет и финанси;
  • Комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: