Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Орлин Дяков

Орлин Дяков

Трите имена: Орлин Йорданов Дяков

Общински съветник от коалиция: ПП ГЕРБ

Дата на раждане: 5 септември 1961 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 4

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия по Култура и религиозни въпроси – председател;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Култура