Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пламенка Ангелова

Пламенка Ангелова

Трите имена: Пламенка Георгиева Ангелова

Общински съветник от коалиция: МК „БСП за България“

Дата на раждане: 30 април 1950 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия по Култура и религиозни въпроси;
  • Комисия за Взаимодействие с гражданското общество

Приемно време: 

Приоритети в работата през настоящия мандат: Култура, социални въпроси, гражданско общество