Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Семра Джиниева

Семра Джиниева

Трите имена: Семра Юмерова Джиниева

Общински съветник от коалиция: ДПС

Дата на раждане: 10 юни 1978 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: Магистър по право, акушерка

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Здравеопазване и социална политика;
  • Комисия по Закона за противодействие на корупцията

Приемно време: Всеки първи понеделник от месеца

Приоритети в работата през настоящия мандат: