Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Татяна Нахабедян

Татяна Нахабедян

Трите имена: Татяна Агоп Нахабедян – Минчева

Общински съветник от коалиция: Има такъв народ

Дата на раждане: 13 октомври 1958 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше, магистър

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация;
  • Комисия по Култура и религиозни въпроси;
  • Комисия по Етика;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: