Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Теодора Константинова

Теодора Константинова

Теодора Дииимитрова Константинова – Гайрева

Образование:
Висше образование – Медицинска Академия – гр.София

Професия:
Акушер-гинеколог

Придобита специалност: Акушерство и гинекология

Професионална квалификация: Здравен мениджмънт в Нов Български Университет- София

Квалификационни курсове:
Детско-юношеска гинекология;
Гинекологична ендокринология;
Ултразвукова диагностика;
Лапароскопска оперативна техника – Медицинска Академия – гр.София;
Мониторно проследяване на плода в хода на раждането;
Патологична бременност – поведение и лечение.

Д-р Константинова е била народен представител в 38 Народно събрание 2001 – 2005 година.

Избрана от „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Член на ДСБ

Участие в комисии:
Комисия по здравеопазване и социална политика – председател на комисията
Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението

Телефон за връзка:
0887839077

e-mail:
tedykonstanza@abv.bg