Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Тодор Койнов

Тодор Трифонов Койнов

Тодор Трифонов Койнов

Образование:
висше

Сфера на работа:
адвокат

Избран от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Членува в Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Участие в комисии:
Териториално устройство и строителство
Комисия по законност, обществен ред и сигурност
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Участва в дружество БЪЛГАРСКА ЗЕЛЕНЧУКОВА БОРСА

Телефон за връзка:
0894443614

e-mail:
tkoinov@abv.bg