Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Траян Тотев

Траян Тотев

Траян Тихомиров Тотев

Образование:
Бакалавърска степен – „Бизнес и мениджмънт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“
Магистърска степен – „Предприемачество и иновации“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“

Професия:
Областен организатор на ПП ВМРО – БНД за областите Русе, Разград и Силистра

Избран от Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

Член на „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Траян Тотев е най-младият общински съветник за периода 2017 – 2019 г. и за мандата 2019-2023 г. в Общински съвет – Русе

Участие в комисии:
Комисия по култура и религиозни въпроси
Комисия по младежта и спорта
Комисия за взаимодействие с гражданското общество

Участие в други комисии:
Комисия по безопасност на движението (КБД)

Телефон за връзка:
0895332226

e-mail:
trayan.totev@gmail.com