Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Акад. Христо Белоев

Христо Белоев

Акад. Христо Иванов Белоев

Образование:
Специалност „Селскостопанска техника“ във ВТУ „Ангел Кънчев“ – Русе


Защитава докторска дисертация през 1997 г.
През 2002 г. е избран за доцент, през 2008 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на техническите науки“, а през 2009 г. е избран за професор
През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН
През периода 2003-2007 г. е декан на Аграрно-индустриалния факултет

Председател е на Съюза на учените – клон Русе и зам.-председател на Съвета на ректорите в България. Бил е член на Специализирания научен съвет по Земеделска и горска техника към Висшата атестационна комисия и на Комисията по Машинни науки към нея.

Чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев е ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 27 ноември 2007 г.

През 2010 г. е избран за вицепрезидент, а през 2011 г. за президент на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни. Член е на Управителния съвет (УС) на Вишеградската университетска асоциация и неин съучредител. Представлява Русенския университет в Общото събрание на международните организации: Европейска университетска асоциация, Интеруниверситетски център-Дубровник, Балканска университетска асоциация.

Член е на УС на Селскостопанска академия, на Международната организация по почвообработка ISTRO (зам.-председател за България), на Европейската организация за защита на почвата ESSC, на Научно-консултативния съвет към Министъра на земеделието и храните, на УС на Индустриален клъстър „Селскостопанска техника“ и на Асоциация „Устойчиво земеделие“. Председател е на УС на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). Общински съветник в Община Русе – мандатите 2007-2011 и 2011-2015, председател на Комисията по образование и зам.-председател на Комисията за култура. През октомври 2015 г. е избран за председател на Общинския съвет в Русе.

Отличаван е многократно за научна, научно-приложна, преподавателска и публична дейност, като основните му отличия са: Doctop Honoris Causa на Словашкия аграрен университет в Нитра, Словакия, 2011 г.; на Поволжския държавен университет в Толиати, Русия, 2012 г.; на Държавния университет в Бакъу, Румъния, 2013 г.; на Менделовия университет в Бърно, Чехия, 2014; на Казахския национален аграрен университет, Алма Ата, Казахстан, 2015; на Морския университет, Констанца, Румъния, 2015. Носител е на Награда за наука „Питагор“ за 2013 година; на Награда Русе за цялостен принос в образованието и науката, 2009, на Плакет на папа Бенедикт XVI, 2008; на приза – Човек на 21 век на Сдружение България, 2010, на Златен медал на международното селскостопанско изложение Агра 2009 за научна дейност и разработки и мн. др. Почетен гражданин е на Разград (2013 г.), Русе (2014 г.) и Павликени (2014 г.) за цялостен принос към развитието на града и региона. За цялостната си дейност по предложение на Министерския съвет и с Указ на Президента от 19.10.2015 г., е удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“-I степен.

Избран от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

Член на Местна коалиция „БСП за България“

Участие в комисии:
Комисия по образование, наука и иновации – председател на комисията
Комисия по законност, обществен ред и сигурност

Телефон за връзка:
0894443603

e-mail:
hbeloev@uni-ruse.bg