Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Христо Попов

Христо Попов

Трите имена: Христо Кирилов Попов

Общински съветник от коалиция: ПП „Възраждане“

Дата на раждане: 26 август 1962 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: висше

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм;
  • Комисия по Бюджет и финанси;
  • Комисия по Култура и религиозни въпроси;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: