Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ясен Лазаров

Ясен Лазаров

Трите имена: Ясен Младенов Лазаров

Общински съветник от коалиция: Съюз на Свободните демократи

Дата на раждане: 9 май 1980 г.

Месторождение: гр. Русе

Образование: средно – специално

Мандати като общински съветник: 2023 – 2027 г.

Участие в постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.:

  • Комисия по Култура и религиозни въпроси;
  • Комисия по Етика;
  • Комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация;

Приемно време:

Приоритети в работата през настоящия мандат: Външна среда и оформления