Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Автомобилите извън употреба ще бъдат преместени в Център за съхранение и разкомплектоване 14 дни след издаване на предписание за това

Общинските съветници приеха с 31 гласа „За“, 5 „Против“ и 14 „Въздържал се“ измененията и допълненията в Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

Точката беше една от най-широко дискутираните по време на заседанията на постоянните комисии и предизвика дълги дебати.

Промените са свързани с излезлите извън употреба моторни превозни средства. Основната цел е срокът за преместване на автомобилите, от момента на поставяне на стикер и издаване на предписание, да бъде скъсен.

Заместник-кметът по комунални дейности Димитър Недев обясни, че по този начин ще бъде подобрена екологичната обстановка в гр. Русе. Друго предимство е освобождаването на повече места за паркиране, които се оказват често срещан проблем в Русе.

А основната идея е тези автомобили да бъдат преместени до център за съхранение и разкомплектоване, като тази дейност ще се извършва след изтичане на третия месец. До разкомплектоване може да се стигне, ако в срок от две години не е извършван технически преглед на автомобила.

Опцията за собствениците на автомобили е те да ги вземат, а ако това не се случи в срок от три месеца след издаването на предписание за доброволно преместване, те ще трябва да заплатят таксите по преместване и съхранение на съответното превозно средство.

Обособеният Център за съхранение ще бъде оборудван с  видеонаблюдение, с което ще се гарантира безопасността на частната собственост.

Един от най-често задаваните въпроси по време на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет беше дали Община Русе е осигурила паркинг за автомобилите. Стана ясно, че към момента Общината има договор за сътрудничество с изпълнител, който извършва тази дейност. За да се извършва самата дейност на разкомплектоване, е необходимо фирмата да отговаря на определени изисквания – на територията на Община Русе тези фирми са няколко.