Публикации

Заседанието на Общински съвет – Русе се провежда за първи път в „Канев Център

Днес,19 ноември 2020 г., точно в 9:00 ч., председателят Иво Пазарджиев откри 14-ото заседание на Общински съвет – Русе.

Общинската сесия за първи път се провежда в заседателната зала на „Канев Център“, която беше предоставена за ползване от ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев предвид …  Подробно “Заседанието на Общински съвет – Русе се провежда за първи път в „Канев Център”

Прочети още

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Териториално устройство и строителство, което ще се проведе на 19.01.2021 г. от 15:30 часа чрез видео-конферентна връзка при следния …  Подробно “Дневен ред”

Директорът на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова отбеляза своя рожден ден на работа, в близост до най-нуждаещите се

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев поздрави лично директора на Българския червен кръст в Област Русе Антоанета Ябанозова, която днес празнува своя рожден ден.

„Не мога да изредя всички Ваши жестове на доброта, хуманност и отзивчивост към нуждите на другите, но бъдете сигурна, че всяко Ваше действие се …  Подробно “Директорът на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова отбеляза своя рожден ден на работа, в близост до най-нуждаещите се”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Образование, наука и иновации, което ще се проведе на 20.01.2021 г. от 15:00 часа чрез …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Младежта и спорта, което ще се проведе на 20.01.2021 г. от 13:30 часа чрез видео-конферентна връзка при следния проект …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

       На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, което ще се проведе на 21.01.2021 г. от 14:00 часа чрез …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм, което ще се проведе на 20.01.2021 г. от 10:00 часа чрез видео-конферентна връзка при …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

5На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика, което ще се проведе на 19.01.2021 г. от 14:00 чрез видео-конферентна връзка при …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, което ще се проведе на 18.01.2021 г. от 13:30 часа чрез видео-конферентна връзка при следния …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност, което ще се проведе на 21.01.2021 г. от 16:00 часа чрез видео-конферентна …  Подробно “Дневен ред”

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Екология, което ще се проведе на 18.01.2021 г. от 15:00 часа чрез видео-конферентна връзка при …  Подробно “Дневен ред”