Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

С плакет и книжно издание „Лицата на местното самоуправление“ Общински съвет – Русе отбелязва своето последно заседание за мандат 2019-2023 г.

Общински съвет – Русе заседава днес за 52-ри път. По повод последното заседание на местния парламент всеки съветник получи специално изготвени поименен плакет и книжно издание „Лицата на местното самоуправление“  за мандат на 2019-2023 г.

В книжката са поместени акценти от настоящия мандат като в началото има обръщение на председателя …  Подробно “С плакет и книжно издание „Лицата на местното самоуправление“ Общински съвет – Русе отбелязва своето последно заседание за мандат 2019-2023 г.”

Прочети още

Съвместна комисия на общинските съвети на Русе и Гюргево обсъди начини за противодействие на проекта за инсинератор

Първото заседание на съвместната комисия между общинските съвети на Русе и Гюргево се проведе на българска територия и обсъди възможностите за предотвратяване реализацията на проекта за изграждане на инсинeрaтор за болнични отпадъци в Гюргево. Взето бе решение да се подготви обща декларация от двата местни парламента, която да бъде изпратена …  Подробно “Съвместна комисия на общинските съвети на Русе и Гюргево обсъди начини за противодействие на проекта за инсинератор”

Предстои съвместна комисия с общински съветници от Гюргево

Новосформираната работна група между общинските съветници от Общински съвет – Русе и Общински съвет – Гюргево ще заседава на своето първо заседание утре, 19 септември, от 10 часа, в зала Панорама, на ет. 6 в сградата на Община Русе.

Работната група беше създадена по време на второто историческо заседание между …  Подробно “Предстои съвместна комисия с общински съветници от Гюргево”

Прочети още

РЕШЕНИЕ № 1449 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС №108/09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г. и чл.16 и чл.22, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1449 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1448 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. На основание чл.59 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1448 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1446 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 192, ал.1, предл. първо, чл. 219, ал. 2 и чл. 221, т. 1 и т. 2 от ТЗ, чл. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 13, т. 1 и т. 2 от Наредба №9 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1446 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1445 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

Приема ДЕКЛАРАЦИЯ, относно изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци в Община Гюргево, както …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1445 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1444 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие Община Русе да кандидатства, заедно с Община Ценово, Окръжен съвет Гюргево, Природен парк „Комана“ и община Хотареле с проектно предложение „CBC partnership between Bulgarian and Romanian public institutions for …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1444 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1443 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие Община Русе да кандидатства, заедно с Община Гюргево с проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “ ( “ReNature, Green …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1443 Прието с Протокол № 51/11.09.2023 г.”