Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикации

МГ „Баба Тонка“ отбеляза 100 години от първото честване на патронния си празник

Русенската математическа гимназия „Баба Тонка“ отбеляза 100 години от първото честване на патронния си празник.

Сред официалните гости бяха председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, зам.-областният управител Детелина Ачева, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, началникът на отдел „Образование“ в Община Русе Таня Тодорова, заместник-ректорът по интернационализация …  Подробно “МГ „Баба Тонка“ отбеляза 100 години от първото честване на патронния си празник”

Прочети още

РЕШЕНИЕ № 1282 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода от месец април до месец юли 2023г., както следва:
    • 20.04.2023 г.
    • 18.05.2023 г.
    • 15.06.2023 г.
    • 13.07.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 1281 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава принципно съгласие да се ситуира Алея на джаза в Парка на младежта в град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

РЕШЕНИЕ № 1279 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, искане с …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1279 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1277 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – Русереши:

1.Дава съгласие Община Русе да дари на Тараклийски район в Република Молдова сумата от 10 000 лева …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1277 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1276 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във вр. с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социални услуги и чл. 37, ал. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1276 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1275 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1275 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1274 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общинският съвет реши:

Приема Годишен отчет за 2022 г. на Програма за качеството …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1274 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”