Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Автополигонът в Русе става собственост на Общината

Общинският съвет единодушно даде ход на процедурата автополигонът до пътя Русе – Николово да бъде прехвърлен безвъзмездно от държавата на общината.

На територията на града няма друг полигон, подходящ за подготовка на водачи на МПС, а сегашното му състояние може да се определи като „много лошо“. През последните години теренът се е превърнал в нерегламентирано сметище, отделно е нарушена асфалтовата настилка в по-голямата си част, липсват и изцяло оградните пана. Същият е с висока степен на обществена опасност, поради обстоятелството, че не се охранява и се използва за автомобилни гонки, които често са предпоставка за инциденти с неблагоприятни последици.

Сред основните причини за придобиване в собственост от общината на имота е създаване на по-благоприятни условия за доброто му стопанисване, управление и опазване. Теренът би могъл да се ползва за изграждане на автомобилна писта и автополигон за обучение на деца по автомобилен спорт.

Придобивайки собствеността върху имота, Община Русе ще има законовото основание за предприемане на целесъобразни действия за неговото възстановяване и поддържане, и ще постигне социалния ефект от разкриването на нови работни места. 

След взетото от Общинския съвет решение русенският автополигон да бъде общински, а не държавен, предстои да се определи и регламентира неговия свободен достъп.