Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И КОНЦЕСИИТЕ –ТЕМА НА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

„Актуалните промени в законодателството за общинската собственост и концесиите” е основна тема на предстоящия обучителен семинар, който ще се състои на 24 и 25 април 2009 г. в комплекс „Св.Св. Константин и Елена”. В изнесената дискусия ще участват общински съветници и експерти от общинска администрация.
В рамките на обучението ще бъде направен преглед на законодателните промени в тази област и тяхното приложение в общините.
Лектор на семинара ще бъде Ясен Ковачев – адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, специалист с богата практика в областта на държавните и общински концесии. Ковачев има над 70 публикации в специализирани периодични издания с правна тематика, повечето от които са свързани с концесионната материя.
Предстоящият семинар е част от прилаганата през последните години практика за разширяване на диалога и взаимодействието между Общинския съвет и Община Русе.