Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Акценти от 6-ото редовно заседание на Общински съвет – Русе

На 29 февруари се проведе 6-ото редовно заседание на Общински съвет – Русе и беше открито от председателя акад. Христо Белоев при кворум от 50 общински съветници. Дневният ред включваше 47 точки, като първите две бяха оттеглени в самото начало.

Заседанието започна с отчет на изпълнението на решенията на Общинския съвет от месец май 2023 г. до месец октомври 2023 г., като за този период са приети общо 178 решения и няма неизпълнени такива.

Община Русе ще получи апартаменти в нова жилищен блок, която ще бъде изградена на ул. „Котовск“ 6 на мястото на бившите бараки, за които бе взето решение да бъдат съборени. Предложението на администрацията бе подкрепено от общинските съветници, които приеха първоначалните параметри в условията за тръжната процедура.

Малкият буферен паркинг в Русе е въведен в експлоатация преди месец, предстои търг за отдаването му под наем. Той е с капацитет 75 паркоместа за тежкотоварни автомобила като с изграждането му е съоръжението да способства за облекчаване трафика на тежкотоварни автомобили, изчакващи преминаването си към ГКПП „Дунав мост“ – Русе чрез създаването на обособено място за паркиране и престой. Общинският съвет определи начална наемна цена на месец в размер на 18 хил. лв. без включен ДДС.

На заседанието на Общински съвет бяха гласувани и още публични търгове, между които търг за наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в Русе, както и за отдаване под наем на общински терени за цветарски павилиони в Русе и Николово и бюфетът в СУПНЕ – Русе. Под наем ще бъдат още Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“, „Лайънс клуб Сексагинта Приста 2006“, както и теренът под тотопункта на ул. „Княжеска“.

Представен беше и финансовият отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2024 г. и се приеха бюджетът, насоките за работа и работната програма на Фондацията.

Шестото заседание на Общинския съвет завърши с питания на съветници, свързани с ремонти, пешеходни пътеки, сметосъбиране, скейт площадка и Алея на джаза.

През предходната седмица се проведоха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе, които може да проследите тук.

През 2024 г. ще може да гледате заседанията на Общински съвет – Русе по КИС13, както и в официалния YouTube канал на местния парламент.