Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Асоциацията на дунавските общини “Дунав” отчита дейността си

Председателят на Общинския съвет Искрен Веселинов участва в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини “Дунав” на 15 и 16 юни т.г. в град Белене. Както е известно, той е заместник-председател на асоциацията.

На двудневния форум ще бъдат приети отчетите за дейността на АДО “Дунав” и за изпълнението на нейния бюджет през 2006 г. В дневния ред е включено още обсъждане и приемане на бюджета за периода 2007-2008 г. и избор на ръководни органи на асоциацията.

Представителите на местното самоуправление от дунавските общини ще бъдат запознати с възможностите за кандидатстване за финансиране от структурните и кохезионния фондове на ЕС. Пред участниците в събранието ще бъдат представени Програмата за развитие на селските райони на МЗГ, оперативната програма “Регионално развитие” на МРРБ, общинската мрежа за енергийна ефективност на Белене. Освен това ще бъдат разгледани въпроси по вземането на превантивни мерки при бедствия и аварии, дискутирани проблеми на общините от Дунавския регион при сметосъбирането, защитата на населените места от насекоми, кърлежи и гризачи и т.н.

По време на форума г-н Искрен Веселинов ще предложи Общото събрание на АДО “Дунав” да излезе с декларация за развитието на регионите по Дунавското крайбрежие с оглед на тяхното интегриране и по-бърз икономически растеж. Става дума за развитие на инфраструктурата, корабоплаването и т.н.