Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Временната комисия за въздуха в Русе с първо заседание за новата година

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава в четвъртък, 14 януари, от 17:30 часа, присъствено в Зала 1 в сградата на Община Русе.

Това ще е първото заседание за новата 2021 година.

Ще бъдат обсъдени още документацията за екологична инвентаризация на предприятията в Община Русе, както и отчетът за дейността на Комисията за периода септември – декември 2020 г.

Заседанието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки.