Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Временната комисия за въздуха ще заседава след обявеното извънредно положение

Планираното за 30 ноември 2020 г. заседание на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, се отлага. Причината са противоепидемичните мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването на Р България.

В предложения Дневен ред на Временната комисия се планираше посещение с представителите на „Лубрика“ ООД. След проведена среща между ръководството на Комисията и управителя на дружеството г-н Славко Славов стана ясно, че с оглед прозрачност на действията и от двете страни, заседанието ще се проведе след 21 декември 2020 г.

Целта е да има активно гражданско участие, както и да бъдат задавани въпроси, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе.