Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе ще заседава на 30 юли 2020 г.

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава в четвъртък, 30 юли, от 17:30 часа, в Заседателната зала на Община Русе.

Това ще бъде четвъртото заседание на комисията, като досега са се състояли 3 заседания – на 31 януари, на 26 февруари и на 25 юни 2020 г.

Председател на комисията е Дауд Ибрям, зам.-председател е Пламен Рашев, а останалите членове са Биляна Кирова, Владо Владов, Деана Тонева, Деян Недков, Дилян Саманджиев, Мирослав Славчев и Стоян Христов.

Временната комисия ще се излъчва онлайн от Youtube канала на Общински съвет – Русе и на Facebook страницата на Общинския съвет – https://www.facebook.com/obshtinskisuvetRuse/, а външни лица няма да бъдат допуснати до сградата на Община Русе предвид противоепидемичните мерки, спуснати от Министерството на здравеопазването.

Дневен ред на комисията:
1. Анализ на резултатите от измерването на замърсяването атмосферния въздух в автоматична измервателна станция „Възраждане“ – презентация от проф. Любомир Владимиров от РУ „Ангел Кънчев“
2. Други

Всяко от заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе ще се проведе при строго спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени със заповедите на Министъра на здравеопазването!