Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ ЩЕ ОБСЪДИ СФОРМИРАНАТА КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВРЕМЕННА КОМИСИЯ

Сформираната с решение № 103 на Общински съвет –Русе временна комисия, която ще разгледа и обсъди законосъобразното стопанисване на гробищните паркове „Чародейка” и „Басарбово”, ще се събере в четвъртък, 03.04.2008 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.
    Временната комисия е председателствана от Ренета Рашкова, а нейни членове са Мариан Савов, Иван Стоянов, Емел Видинлиева, д-р Теодора Константинова, Стефан Бучаков и Тодор Тодоров.
    На заседанието съветниците ще проучат възможностите за законосъобразно и целесъобразно стопанисване и управление на гробищните паркове в Община Русе.
    В срок от два месеца комисията ще внесе проект за решение, което да бъде гласувано от Общинския съвет.