Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –ТЕМА НА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

„Възможностите на общините за участие в структурните фондове на Европейския съюз” е една от основните теми на обучителен семинар, който ще се състои от 27 до 29 март 2008 г. в гр. Трявна. В изнесената дискусия ще участват общински съветници и експерти от общинска администрация.
    В рамките на обучението ще бъде направен преглед на оперативните програми по структурните фондове на Европейския съюз. Ще бъде разгледана и проектната готовност на Община Русе да кандидатства за финансиране по тези програми. Участниците ще бъдат запознати с актуални въпроси, свързани с управлението на общинската собственост, на бюджетните и извънбюджетните средства и взаимоотношенията с централния бюджет.
    Ще бъде обсъдена стопанската дейност на общината, осъществявана чрез търговските дружества и предприятия.
    Лектори на семинара ще бъдат арх. Белин Моллов – съветник в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в Народното събрание и експерти от Община Русе.
    Предстоящият семинар е част от прилаганата през последните години практика за разширяване на диалога и взаимодействието между Общинския съвет и Община Русе при решаването на актуални проблеми за местното развитие.