Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

В СРЕДАТА НА ЮНИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ИН ВИТРО”

На 16.06.2008 г. изтича срокът за подаване на документи за кандидатстване по програма „ин витро”. Инициативата е в изпълнение решение № 198 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 13 от 15.05.2008 година.
Припомняме, че изискванията към кандидатите са:
– удостоверение за постоянен адрес (желателно е кандидатите да са жители на Община Русе с постоянен адрес не по-малко от три години);
– удостоверение за семейно положение, издадено от Община Русе;
– медицинска документация (по изискванията на НЗОК).
На всеки одобрен кандидат ще се отпуска сума до 2500 лв. срещу представяне на фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за предстояща асистирана репродукция („ин витро”).
Критериите за подбор са:
– осъществени два неуспешни опита;
– завършено средно образование;
– доход на семейството не по-малко от три минимални заплати;
– кандидатите не са включени за финансиране по РЗОК.
Според решението на Общински съвет-Русе, след 30.06.2008 г. специализираната комисия с председател д-р Теодор Оджаков – председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, ще излезе с решение и ще уведоми одобрените за финансово подпомагане кандидати.
Документи се подават в общинския отдел „Здравеопазване, младежки и спортни дейности” до 16.06.2008 година.
Справка и допълнителна информация – на телефон 082/881-755.