Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

В чест на Националния празник на Румъния общинските съветници в Русе гласуваха за трети мост при Дунав

Извънредно заседаваха днес, 1 декември, общинските съветници на Русе. Поводът е необходимостта от упълномощаване на представител на местната власт за подписването на многостранно споразумение за сътрудничество за реализирането на Дунав мост 3 при Русе – Гюргево, както и участник в работната група по проекта.

Според председателя на местния парламент Иво Пазарджиев в свиканото извънредно заседание по повод изграждане на още един мост към съседния бряг, се крие символика, тъй като на днешния 1 декември Румъния чества своя национален празник. „Използвам трибуната, за да честитя на нашите приятели от румънската страна техния национален празник с пожелание за съвместни успехи в бъдеще“.

След кратък дебат в залата с 45 гласа „за“, 0 „против“ и без въздържали се  кметът на Община Русе Пенчо Милков бе  упълномощен да подпише. В групата ще участва и зам.-кметът на Русе Магдалина Илиева. Ще се включат ръководствата на транспортното министерство, АПИ, НКЖИ и други компетентни институции.

Припомняме, че в Община Русе постъпи писмо от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията г-н Христо Алексиев. Към него бе приложен проект на Споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности, от взаимен интерес, при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе-Гюргево“. Това действие е в продължение на проведената съвместна среща между Община Русе, Министерство на транспорта и съобщенията (МТС), Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и е продиктувано от факта, че МТС е съ-бенефициер по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021-2027 г.

Спешността от приемане на предлаганото решение на Общински съвет – Русе се наложи от факта, че на 3 декември т. г. предстои да се проведе среща с румънската страна. Поради това решението на Общински съвет – Русе, с което упълномощава кмета на Община Русе да подпише предлаганото споразумение, както и с което се упълномощава представител на Община Русе за участие в съвместна работна група за реализация на обекта, бе наложително да бъде взето до днес, 1 декември.