Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Граждани сигнализираха общинския съветник Луиза Попова за 62 нерегламентирано поставени гаражни клетки върху общински имоти

Луиза Попова

Във връзка със сигнал от жители на град Русе, общинският съветник от група ПАТРИОТИТЕ-ВМРО Луиза Попова отправи питане до кмета на Община Русе, на което да бъде отговорено по време на сесията на Общински съвет – Русе, която ще се проведе на 14 октомври 2021 г.

През м. септември 2021 г. живущи в ж.к. „Дружба 3“ информират Луиза Попова, че през м. юни 2021 г. са подали сигнал до Община Русе с искане за извършване на проверка във връзка с поставени гаражни клетки върху недвижими имоти в квартала. Сигналът е изпратен на 16.06.2021 г., към него са приложени скици и подписка, съдържаща имена и подписи на 29 русенци и до момента няма получен отговор.

Според жалбоподателите върху общински недвижим имот са нерегламентирано поставени 62 (шестдесет и два) броя гаражи, както следва:

– 47 (четиридесет и седем), разположени на паркинга зад бл. 10 в кв. „Дружба 3“ срещу ДГ „Снежанка“;

– 15 (петнадесет) броя гаражи срещу бл. 9 в същия квартал.  

Според подателите на сигнала от 16.06.2021 г. основният проблем е, че повече от 20 години Община Русе не предприема никакви действия по отношение на подобни деяния, което ги навежда на мисълта за липса на желание от страна на общинска администрация за справяне с подобни проблеми. В конкретния случай се касае за застроени/поставени монолитни (стоманобетонови) съоръжения – „гаражни клетки”, разположени на общински паркинг и общински терен, като на практика повечето са складови помещения и много малка част се използват като гаражи.

От една страна, според жалбоподателите, служители на Община Русе са поставили знаци, забраняващи паркирането на ул. „Даме Груев” (пред бл.10), ул. „Илинден“ и ул. Никола Й. Вапцаров“, което е напълно резонно с оглед намиращите се в района детска градина, автобусни спирки и др. обществени и търговски сгради. От друга стана обаче, години наред не се предприемат никакви действия от страна на Община Русе за освобождаване на общинския паркинг за свободно ползване и паркиране от всички граждани.

В тази връзка въпросите, които Луиза Попова отправя до кмета на Община Русе, са следните:

1. Извършена ли е проверка от Община Русе във връзка със сигнал от 16.06.2021 г., с номер 4707701, изпратен до имейл mayor@ruse-bg.eu?

2. Ако е извършена проверка – какви са резултатите от нея, а в случай, че не е извършена – кога ще бъде извършена?