Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.03.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология19.03.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  19.03.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  19.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  20.03.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта20.03.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  20.03.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  20.03.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси21.03.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 21.03.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   21.03.16.00 ч.Заседателна зала