Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология09.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  09.07.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  09.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  10.07.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта10.07.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  10.07.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  10.07.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси11.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 11.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   11.07.16.00 ч.Заседателна зала