Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.04.2022 г.

 ПКденчасмясто
1  Култура  и религиозни въпроси  11.04.13.30 ч. Заседателна зала
2  Екология  11.04.15.00 ч.Заседателна зала
3Здравеопазване и социална политика12.04.14.00 ч.Заседателна зала
4Териториално устройство и строителство12.04.15.30 ч.Заседателна зала
5Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм13.04.10.00 ч.Заседателна зала
6  Младежта и спорта  13.04.13.30 ч.Заседателна зала
7  Образование, наука и иновации  13.04.15.00 ч.Заседателна зала
8  Бюджет и финанси  14.04.10.00 ч.Заседателна зала
9Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.04.14.00 ч.Заседателна зала
10ЗОРС 14.04.16.00 ч.Заседателна зала