Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.05.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  09.05.13.00 ч. Заседателна зала
  Екология  09.05.14.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика10.05.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство10.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.05.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  11.05.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  11.05.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  12.05.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 12.05.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 12.05.16.00 ч.Заседателна зала