Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2023 г.

 ПКденчасмясто
 1.  Здравеопазване и социална политика  09.05.14.00 ч.Заседателна зала
 2.Териториално устройство и строителство  09.05.15.30 ч.Заседателна зала
 3.Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  10.05.10.00 ч.Заседателна зала
 4.Младежта и спорта10.05.13.30 ч.Заседателна зала
 5.  Образование, наука и иновации  10.05.15.00 ч.Заседателна зала
 6.  Култура  и религиозни въпроси  10.05.16.00 ч. Заседателна зала
 7.Бюджет и финанси11.05.10.00 ч.Заседателна зала
 8.  Екология11.05.13.00 ч.Заседателна зала
 9.Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 11.05.14.00 ч.Заседателна зала
 10.ЗОРС   11.05.16.00 ч.Заседателна зала