Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.06.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология05.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  06.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.06.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта07.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  07.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  07.06.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси08.06.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 08.06.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   08.06.16.00 ч.Заседателна зала