Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.07.2023 г.

ПКденчасмясто
Екология03.07.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
04.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  04.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  05.07.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
05.07.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации
05.07.15.00 ч.Заседателна зала

Култура и религиозни въпроси  
05.07.16.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси06.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
06.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС    06.07.16.00 ч.Заседателна зала