Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.09.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология12.09.9.30 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  12.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  12.09.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  13.09.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта  13.09.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  13.09.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  13.09.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси14.09.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.09.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   14.09.16.00 ч.Заседателна зала