Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.01.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология15.01.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  16.01.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  16.01.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  17.01.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта17.01.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  17.01.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  17.01.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси18.01.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 18.01.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   18.01.16.00 ч.Заседателна зала