Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.02.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология20.02.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  20.02.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  20.02.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  21.02.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта21.02.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  21.02.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  21.02.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси22.02.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 22.02.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   22.02.16.00 ч.Заседателна зала