Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02.2022 г.

 ПКденчасмясто
1.  Култура  и религиозни въпроси  14.0213.30 ч.Видео-конферентна връзка
2.  Екология  14.0215.00 ч.Видео-конферентна връзка
3.Здравеопазване и социална политика15.0214.00 ч.Видео-конферентна връзка
4.Териториално устройство и строителство15.0215.30 ч.Видео-конферентна връзка
5.Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм16.0210.00 ч.Видео-конферентна връзка
6.  Младежта и спорта  16.0213.30 ч.Видео-конферентна връзка
7.  Образование, наука и иновации  16.0215.00 ч.Видео-конферентна връзка
8.  Бюджет и финанси  17.0210.00 ч.Видео-конферентна връзка
9.Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 17.0214.00 ч.Видео-конферентна връзка
10.ЗОРС 17.0216.00 ч.Видео-конферентна връзка