Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2022 г.

 ПКденчасмясто
1.  Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм 15.04.10.00 ч. Зала „Св. Георги“
2.  Бюджет и финанси  15.04.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
3.Образование, наука и иновации15.04.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
4.  Здравеопазване и социална политика15.04.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
5.  Екология15.04.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
5.ЗОРС 15.04.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
7.Младежта и спорта18.04.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
8.   Култура  и религиозни въпроси18.04.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
9.Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 18.04.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
10.Териториално устройство и строителство18.04.15.30 ч.Зала „Св. Георги“